Læs mere nedenunder

Velkommen til Jurias ApS

Jurias ApS er et professionelt, juridisk rådgivningsfirma.

Vores navn er en forkortelse for juridisk assistance, og vi tilbyder dette til såvel professionelle og private.

Rådgivningen ydes udelukkende af personer med kandidatgrad i jura (cand.jur).

Vi yder juridisk rådgivning inden for et bredt spektrum af juridiske discipliner.

Vi assisterer både i form af almindelig mundtlig og skriftlig rådgivning, udarbejdelse af juridiske dokumenter, skriftlig repræsentation i eksempelvis klagenævnssager samt ved fysisk repræsentation, eksempelvis ved forhandlings- og retsmøder.

Kontakt os uforpligtende for en nærmere vurdering af en given sag/problem, herunder om det er en sag vi kan påtage os.

Hvis sagen falder uden for vores kompetenceområde, henvises til at søge anden specialiseret rådgiver. Vi påtager os aldrig sager, hvor vi ikke er klædt ordentligt på.

Vi assisterer bl.a. inden for følgende:

 • Tvister om pengekrav
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Erhvervslejekontrakter
 • Aftaleretlige kontrakter
 • Privatlejeret – herunder huslejenedsættelse
 • Tvister – køb/reparation af bil hos forhandler/mekaniker
 • Tvister – almindeligt forbrugerkøb
 • Kompensation – flyforsinkelse/aflysning
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Personskat
 • Ejendomsvurdering/Ejendomsskat

Vi assisterer ikke inden for følgende:

 1. Familie- og børneret
 2. Arveret
 3. Udarbejdelse af skøder
 4. Strafferetlige forhold